Anunt de informare privind proiectul schimbarii destinatiei la Hangar

Ceetrus Romania S.R.L., titular al proiectului „Schimbare de destinatie din hala prese-sudura in spatiu multifunctional, spatii pentru spectacole, evenimente si alimentatie publica, amenajari interioare si exterioare, organizare de santier” privid cladirea „hala prese-sudura” situata in mun. Brasov, str. Turnului nr. 5, jud. Brasov si inscrisa in CF nr. 153285, proprietatea Coresi Business Park S.A., anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare” pentru proiectul „Schimbare de destinatie din hala prese-sudura in spatiu multifunctional, spatii pentru spectacole, evenimente si alimentatie publica, amenajari interioare si exterioare, organizare de santier” propus a fi amplasat in mun. Brasov, str. Turnului nr. 5, jud. Brasov, amplasament identificat prin CF nr. 153285 si nr. cad. 153285, 153285-C1.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Brasov.