Anunț – 25 octombrie 2016

SC Coresi Business Park SRL, titular al proiectului „Sistematizare verticală-etapa 2: alei pietonale, spații verzi, parcare”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului, de către APM Brașov, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată pentru proiectul „Sistematizare verticala-etapa 2: alei pietonale, spații verzi, parcare” propus a fi amplasat în Județul Brașov, localitatea Brașov, Strada Turnului nr. 5.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM din str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbv.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.