Anunț – 20 Februarie 2020

S.C CEETRUS ROMANIA S.R.L, titular al proiectului „Amenajare parcare si imprejmuire parcare”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare ”continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare”, pentru proiectul „Amenajare parcare si imprejmuire parcare”, propus a fi amplasat in Jud. Brasov, Mun. Brasov, Str. Turnului, Nr.5.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii, nr.3, in zilele de luni-joi, intre orele 08:00-16:00 si vineri, intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt