Anunț – 17 octombrie 2019

S.C CEETRUS ROMANIA S.R.L, titular al proiectului „1.Obtinerea A.C pentru Construire cladire de birouri, amenajare parcare; 2. Obtinere A.D. pentru desfiintare constructii existente” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare”, pentru proiectul „1.Obtinerea A.C pentru Construire cladire de birouri, amenajare parcare; 2. Obtinere A.D. pentru desfiintare constructii existente” propus a fi amplasat in Judetul Brasov, Municipiul Brasov, Strada Turnului nr. 5.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr.3, in zilele de luni-joi, intre orele 08:00-16:30, si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet apmbv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Brasov.